Akademik Kadro ÇTLE

 

Doç. Dr. Cüneyt AKIN Bölüm Başkanı

Kuzey Batı Türk Lehçeleri Anabilim Dalı BaşkanıÖzgeçmiş

e-Posta: cuneyt.akin@hotmail.com

Dahili: 20228

Doç. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ  

Güney Batı Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı Özgeçmiş

e-Posta: nchirli@gmail.com

Dahili: 20216

Doç. Dr. Ahmet KARAMAN – Özgeçmiş

Güney Doğu Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

e-Posta: ahkaraman03@gmail.com

Dahili: 20230

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU

Özgeçmiş

e-Posta: cimenalan@hotmail.com

Dahili: 20227

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZŞAHİN

Özgeçmiş

Kuzey Doğu Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

e-Posta: mozsahin35@hotmail.com

Dahili: 20229

 

Prof. Dr. Ferid HAKİMCANOV

Özgeçmiş

e-Posta:

Dahili: 20186

 

Arş. Gör. Gülşah YILMAZ  – Özgeçmiş

e-Posta: gulsahyilmaz4048@gmail.com

Dahili: 20227

 

Arş. Grv. Oğuz KISA – Özgeçmiş

e-Posta: kisaoguz64@gmail.com

Dahili: 20227

 

Okt. Emine ÖZTÜRK  – Özgeçmiş

e-Posta: eozturk@aku.edu.tr

Dahili: 20229

  Yrd. Doç. Dr. Nazmi Alan – Özgeçmiş

 

 

Arş. Grv. Adnan YILDIZ

Sosyal Medya

f1png