Güney – Batı

Ana Bilim Dalı Başkanı: 

 

http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/LEHCE/attachment.jpg

 

 

 

Doç. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ  

Güney Batı Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

e-Posta: nchirli@gmail.com

Dahili: 20228

Sosyal Medya

f1png