Kuzey – Batı

Ana Bilim Dalı Başkanı: 
 

 

http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/LEHCE/002.jpg

 

Doç. Dr. Cüneyt AKIN Bölüm Başkanı

Kuzey Batı Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

e-Posta: cuneyt.akin@hotmail.com

Dahili: 20227

 

http://www.akademi.aku.edu.tr/LoadPicture.aspx?deger=KA0774&tip=1&height=148&width=114

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU

Bölüm Başkanı Yardımcısı

e-Posta: cimenalan@hotmail.com

Dahili: 20186

 
 

 

http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/LEHCE/Scan.jpg

 

Arş. Gör. Gülşah YILMAZ  

e-Posta: gulsahyilmaz4048@gmail.com

Dahili: 20229

 
 
 
 

Sosyal Medya

f1png