Güney – Doğu

Ana Bilim Dalı Başkanı: 

Doç. Dr. Ahmet KARAMAN

Güney Doğu Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

e-Posta: ahkaraman03@gmail.com

Dahili: 20230 – 20105

 

Sosyal Medya

f1png