Kuzey – Doğu

Ana Bilim Dalı Başkanı: 
 
 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZŞAHİN

Kuzey Doğu Türk Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

e-Posta:muratozsahin@aku.edu.tr 

Dahili: 20227

 
 
 

 

http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/LEHCE/001.jpg

 

Öğr. Grv. (Prof. Dr.) Ferid HAKİMCANOV

e-Posta: 

Dahili: 20186

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosyal Medya

f1png