NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Prof. Dr. Hüseyi̇n KOÇAK

Dekan
Sosyoloji̇ Bölümü

:0272 218 1888
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Hülya KAYMAK

Dekan Yrd.
Coğrafya Bölümü

:0272 218 1885
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Erdi̇nç DÜNDAR

Dekan Yrd.
Matemati̇k Bölümü

:0272 218 1863-1803
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Mustafa Kemal YILDIZ

Bölüm Başkanı
Matemati̇k Bölümü

:0272 218 1934
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Ahmet SERTESER

Bölüm Başkanı
Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k Bölümü

:0272 218 1915
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Mustafa BİLGİN

Bölüm Başkanı
Sanat Tari̇hi̇ Bölümü

:0272 218 1929
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Hüseyi̇n KOÇAK

Bölüm Başkanı
Felsefe Bölümü

:0272 218 1888
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Mehmet Ali̇ ÖZDEMİR

Bölüm Başkanı
Coğrafya Bölümü

:0272 218 1813
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Bölüm Başkanı
Sosyoloji̇ Bölümü

:0272 218 1810
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ

Bölüm Başkanı
Türk Di̇li̇ Ve Edebi̇yatı Bölümü

:0272 218 1956
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Cüneyt AKIN

Bölüm Başkanı
Çağdaş Türk Lehçeleri̇ Ve Edebi̇yatları Bölümü

:0272 218 1804
:
:Akademik CV

Prof. Dr. İbrahi̇m EROL

Bölüm Başkanı
Ki̇mya Bölümü

:0272 218 1809
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Serdar KARAOĞLU

Bölüm Başkanı
Batı Di̇lleri̇ Ve Edebi̇yatları Bölümü

:0272 218 1879
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Pınar DURSUN

Bölüm Başkanı
Psi̇koloji̇ Bölümü

:0272 218 1957
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Gürsoy ŞAHİN

Bölüm Başkanı
Tari̇h Bölümü

:0272 218 1918
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Hüseyi̇n Ali̇ YALIM

Bölüm Başkanı
Fi̇zi̇k Bölümü

:0272 218 1816
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Ümüt Emrah KURT

Bölüm Başkanı
Arkeoloji̇ Bölümü

:0272 218 1812
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Si̇nan SARAÇLI

Bölüm Başkanı
İstati̇sti̇k Bölümü

:0272 218 1814
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ

Tari̇h Bölümü
:0272 218 1844
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ

Tari̇h Bölümü
:
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Ali̇ İrfan AYPAY

Türk Di̇li̇ Ve Edebi̇yatı Bölümü
:0272 218 1805
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Aysel BÜYÜKSAĞİŞ

Ki̇mya Bölümü
:0272 218 1854
:
:Akademik CV