Farabi Değişim Programı

Fen Edebiyat Fakültesi

Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörleri Listesi:

 

Bölüm

Unvanı – Adı, Soyadı

Coğrafya

Yrd. Doç. Dr. Okan BOZYURT

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAMAN

Felsefe

Yrd. Doç. Dr. Cemile BARIŞAN

Fizik

Arş. Grv. Dr. Ayla SANDIKÇIOĞLU

İstatistik

Doç. Dr. Sinan SARAÇLI

Kimya

Arş. Grv. Mürüvvet DÜZ

Matematik

Doç. Dr. Oğuzhan DEMİREL

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doç. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ

Sosyoloji

Arş. Grv. Serhat TOKER

Tarih

Yrd. Doç. Dr. Alper BAŞER

Türk Dili ve Edebiyatı

Arş. Grv. Alper GÜNAYDIN

 

 

 

Farabi Değişim Programı Nedir?


      Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
      Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
      Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi (871-950)

      Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Sosyal Medya

f1png