AMAÇ

İstatistik lisans programının amacı, matematiksel temellere dayanan istatistik teori ve yöntemleri yanında, Yöneylem Araştırması, Risk Analizleri, Kalite Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik Bilgi Sistemleri gibi teknik alanlardaki bilgiler ile iktisadi ve idari bilimlere ait temel bilgileri öğrencilere en iyi biçimde aktarmak ve ilgili uygulama alanlarında ortaya çıkacak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip bireyler yetiştirmektir. Ayrıca tüm disiplinler arasındaki teorik yapıların pratik bir yorumu istatistik ve istatistik programlarıyla yapılacağından teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan eleman açığını donanımlı insanlarla kapatmak, daha ileri istatistik alanında araştırmacı ve eğitimci elemanlar yetiştirmeyi sağlamaktır. İstatistik Bölümü, ülkemizin bilimsel araştırmaya yönelen tüm kamu ve özel kuruluşlarında büyük eksiği duyulan istatistikçilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

GENEL BİLGİ

İstatistik Bilim dalının artık günümüzde sadece veri derlemek olmadığı, diğer Bilim dallarında da oldukça yoğun olarak kullanılan ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan bir Bilim dalı olduğu artık anlaşılmaya başlanmıştır. İstatistik Bilimi, belirsizlik içeren olay, olgu ve süreçler hakkında modeller kurmada, bu modellerin geçerliliğini sınamada ve sonuç çıkarmada gerekli bilgi ve yöntemleri sağlar. İstatistik bilimine duyulan ihtiyaç, onun temel ve uygulamalı bilimler arasında yer almasını sağlamış; geliştirilmesini ve öğretimini zorunlu kılmıştır.

İstatistik Bölümünü bitiren öğrenciler istatistikçi unvanı alır ve çeşitli çalışma alanlarında iş olanakları bulabilmektedirler. İstatistik bölümü mezunları genelde kamu ve özel kurumlarda görev alabilmektedir. Özelikle bankalar, kamuoyu araştırma şirketleri, sanayi kuruluşları, bilgi işlem merkezlerinde, paket program kullanımı ve bilgisayar programcısı arayan iş kurumları istatistikçiler aramaktadır.

Bölümümüz lisans programı 2006-2007 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksek lisans programına da aynı yıl öğrenci alınmaya başlanmıştır.

VİZYONUMUZ

Toplumda güvenilir ve saygın bir bölüm olarak, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle, aklın ve bilimin ışığında, yenilenmeye ve değişime açık, dayanışmacı bir ekip ruhuna sahip bireyler yetiştirerek daha iyi bir yaşam için toplumu yönlendirmektir.

12 Ocak 2016, Salı 919 kez görüntülendi