1992 yılında kurulmuş olan Fizik Bölümü ilk öğrencilerini 2001–2002 eğitim-öğretim yılında alarak öğrenime başlamıştır. İlk mezunlarını 2005 yılında veren bölümümüzde, bugüne kadar birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisi eğitim ve öğretim hayatını tamamlamıştır. Bölümümüzün bu eğitim-öğretim faaliyetleri kendi alanlarında uzman öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimiz tarafından yürütülmektedir.

Fizik bilimi, biyoloji, kimya ve matematik gibi temel bilimlerdendir ve farklı bilim dalları ile sürekli iletişim halindedir. Birçok üniversitede fizik derslerinin yanında diğer temel bilimlerden dersler de müfredata alınmaktadır. Bölümümüzde Genel Fizik, Atom, Molekül ve Plazma Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde verilmekte olan dersler temel fizik bilgilerini kapsayacak şekilde ve sözü geçen beş anabilim dalı göz önüne alınarak ileri düzeyde oluşturulmuştur. 
Bölümümüzün Lisans Programı, çoğunluğu zorunlu olmak üzere, teorik, uygulama ve laboratuar derslerini içermektedir. Yanı sıra teknolojik ve bilimsel araştırma metotları hakkında seçmeli dersler de programda yer almaktadır. Fizik bölümünde yürütülen eğitim programı, fiziğin temel kavramlarını vermenin yanı sıra, uygulamalı fizik ve elektronik, bilgisayar ve İngilizce eğitimi ile de desteklenmektedir. Öğrencilerimizin öğrendiği teorik bilgileri uygulamalarına olanak sağlayacak, mekanik, elektrik ve manyetizma, elektronik, titreşim ve dalgalar, optik ve modern fizik olmak üzere altı lisans laboratuarı mevcuttur.

Bu bölümde, bilimsel düşünebilme yeteneğini kazanmış ve mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri çözebilmek için gerekli donanıma sahip olmuş, bilim ve teknolojiye uyum sağlamış, gerektiğinde kendi katkısını yapabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip fizikçiler ile geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimleri sırasında, fiziği doğru yorumlamaya, araştırma/geliştirme çalışmaları yürütmeye ve modern analiz tekniklerini teorik ve uygulama temelinde özümsemeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlar, kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile yaşam boyu çağdaş, modern ve bilgili kalabilmenin bilincini de taşımaktadırlar. Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme birimlerinde, modern analiz ve kalite kontrol laboratuarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.

 

04 Ocak 2016, Pazartesi 688 kez görüntülendi