KREDİLİ SİSTEM – BAĞIL DEĞERLENDİRME

 

1. Kredili sistem nedir?
2. Kredili sistemin önemli özellikleri nelerdir?
3. Bağıl değerlendirme nedir? 
4. Bağıl değerlendirme nasıl uygulanır? 
5. Her yıl programlara yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kim belirliyor?

İLK KAYIT – KAYIT YENİLEME

6. İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir? 
7. Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor? 
8. Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur? 
9. İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda? 
10. İlk kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge isteniyor mu? 
11. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı? 
12. Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur? 
13. İnternet'ten ilk kayıt işlemleri nasıl yapılır? Kayıt yaptırdıktan sonra nasıl bir işlem takip edilmelidir? 
14. Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılmalıdır? 
15. Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi? 
16. Kaydını yeniletmeyen öğrencinin kaydı ne zaman silinir? 
17. Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınavı, final ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor? 
18. Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları ne zaman yapılıyor?

KATKI PAYI

19. Katkı payı ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor? 
20. Katkı payında farklılıklar var mı? 
21. Katkı payı zamanında ödenmezse ne olur? 
22. Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği durumlarda, katkı payı geri ödenir mi? 
23. Kaydını donduran öğrenciler katkı payı yatırır mı? 
24. Katkı kredisi çıkan öğrenciler katkı payı yatırır mı?

KİMLİK KARTI

25. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir? 
26. Kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?

KAYIT DONDURMA

27. Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü? 
28. Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir? 
29. Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor? 
30. Askerlik nedeniyle kayıt dondurulabilir mi?

DİKEY GEÇİŞ

31. Dikey geçiş sınavına kimler girebilir? 
32. Dikey geçişte Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı (intibak) dersleri nasıl belirlenir? 
33. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının başarı notu kaçtır ? 
34. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı kaç yarıyıldır? 
35. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir mi? 
36. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında başarısız olup aynı programa tekrar dikey geçiş yapılırsa ne olur? 
37. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında başarının şartı nedir? 
38. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı sonunda başarılı olan öğrenciler ne yapmalıdır?

YATAY GEÇİŞ

39. Kimler ne zaman yatay geçiş yapabilir? 
40. Geçiş için istenen belgeler nelerdir? 
41. Genel kontenjan (Yurtiçi ve Yurtdışından adaylar) için başvuru koşulları nelerdir? 
42. Aynı fakülte yada yüksekokul bölümleri / programları arasında geçiş için başvuru koşulları aynı mıdır?

DANIŞMANLIK

43. Akademik danışman kimdir?

MUAFİYET

44. Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar? 
45. Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır? Tüm derslerden muaf tutulabilirler mi ? 
46. Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı? Hangi belgelerle nereye müracaat edilecektir?

DERSLER

47. Üniversite de dersleri ve ders programlarını kim belirliyor? 
48. Derslerin kredi saat değerleri neye göre belirlenmektedir? 
49. Derslere yazılma, yeni ders kaydı nasıl yapılıyor? 
50. Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır? 
51. Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır? 
52. Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olunan ders öncelikle mi alınmalıdır?

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI

53. Öğrenci başarısı nasıl belirlenir? 
54. Yarıyıl sonu sınavına hangi öğrenciler giremez? 
55. Ara sınav tarihlerini kim belirler? 
56. Sınavlar nasıl değerlendirilip başarı notuna dönüştürülüyor? 
57. Hangi sınavlar için maddi itiraz dilekçesi verilebilir? 
58. Harf notuna maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir mi? 
59. Öğrencinin genel anlamda akademik başarısı nasıl belirleniyor? 
60. Sınav sonuçları ne zaman ilan ediliyor? 
61. Notların ilanından sonra kaç gün içinde maddi hata dilekçesi verilebilir? 
62. Mazeret sınavına maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir mi? 
63. Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde verilmelidir? 
64. Hangi sınavlar için nasıl mazeret sınavı açılır? 
65. Hastalanan bir öğrenci nereye başvurabilir? 
66. Hangi mazeretler mazeret sınavı için geçerlidir? 
67. Sağlık raporunu ne zaman ve nereden almak gerekir? 
68. Sınav hakkı saklı tutulması ne demektir? Bu sınav hakkı ne zaman kullanılır?

TEK DERS SINAVI

69. Tek ders sınavları ne zaman yapılır? 
70. Tek ders sınavlarında sınav tarihini kim belirler? 
71. Tek ders sınavlarından kimler yararlanır? 
72. Tek ders sınavları geçer notu kaçtır? 
73. Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi? 
74. Kendisi için tek ders sınavı açılan öğrenci bu sınava giremezse ne olur? 
75. Tek ders sınav sonuçlarına itiraz etmek mümkün müdür?

BAŞARI – BAŞARISIZLIK

76. Öğrenim süresince başarı gösteren öğrenciler nelerden yararlanabilir? 
77. Üstün başarı göstererek mezun olan öğrencilere hangi belgeler veriliyor? 
78. İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10'a girenler ne yaparlar? 
79. DC notu başarılı bir not mudur? 
80. Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır? 
81. Başarısızlık nedeniyle ve öğrencinin kendi isteği üzerine yapılan kayıt silmenin dışında, hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir? 
82. 1.75 genel not ortalamasını hangi yarıyıllarda tutturamazsa öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz?

MEZUNİYET

83. Mezun olabilme koşulları nelerdir? 
84. Azami toplam krediyi dolduran öğrenci mezun olabilir mi? 
85. Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci belli bir süreden sonra öğrenimine devam etmek istemezse ne olur? Hangi durumda önlisans diploması almaya hak kazanır? 
86. Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir? 
87. Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir? 
88. Diplomasını alırken hangi belgeler verilir? 
89. Diplomayı kim teslim almalıdır? 
90. Diplomada hangi bilgiler bulunur? 
91. Üniversitemize bağlı birimlerce diploma basımı için öğrencinin hangi belgeleri gönderilecektir? 
92. Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

ÖĞRENİM SÜRESİ

93. Normal öğrenim süresi ne kadardır? 
94. Öğrenim süresi içinde öğrenci mezun olamazsa ne olur? Sınav hakkı verilir mi?

YANDAL / ÇİFT ANADAL LİSANS PROGRAMLARI

95. Yandal çift anadal lisans programı nedir? 
96. Bu programlara herkes başvurabilir mi? Başarı koşulu nedir? 
97. Bu programlara hangi yarıyıllarda başvuru yapılabilir? 
98. Programlarda dersler kaç kredidir? 
99. Yandal / çift anadal lisans programındaki başarısızlık, kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarıyı etkiler mi? 
100. Kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarı düzeyi, yandal / çift anadal lisans programını etkiler mi? 
101. Yandal / çift anadal lisans programlarında başarılı olmanın koşulları nelerdir? 
102. Yandal veya çift anadal programından mezun olan öğrenciler hangi belgeleri alırlar? 
103. Kayıtlı olunan ana lisans programından mezun olunduğu halde yandal / çift anadal lisans programı bitirilmediyse ne olur? 
104. Yandal / çift anadal lisans programı ana lisans programından önce bitirilirse, diploma alınabilir mi? 
105. Yandal / çift anadal lisans programı için katkı payı ödemek gerekir mi?

YAZ ÖĞRETİMİ (YAZ OKULU)

106. Yaz okulu nedir? 
107. Yaz okulları her zaman açılır mı? 
108. Yaz öğretiminin süresi ne kadardır? 
109. Yaz öğretimine nasıl başvurulur? 
110. Yaz öğretiminde ne kadar derse kayıt yaptırılabilir? 
111. Yaz öğretiminde derse devam mecburiyeti var mı? 
112. Yaz öğretiminde almak istenilen ders, yaz öğretiminde açılmıyorsa başka üniversitelerden alınabilir mi? 
113. Yaz öğretiminde başka üniversite öğrencileri de üniversitemizden ders alabilirler mi? Ders alma koşulları nelerdir? 
114. Yaz öğretiminde bir ders kaç kişiyle açılmaktadır? 
115. Yaz öğretiminde üstten ders alınabilir mi? Şartları nelerdir? 
116. Dikey geçişle gelen intibak programı öğrencileri yaz öğretiminde ders alabilirler mi?

DİSİPLİN

117. Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülmektedir? 
118. Disiplin soruşturması ne gibi hallerde yapılır? 
119. Verilen disiplin suçuna itiraz hakkı var mıdır? 
120. Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir? 
121. Disiplin soruşturmasının açılmasından öğrencinin ne zaman haberi olur? 
122. Disiplin soruşturmasını kim yapar? 
123. Disiplin soruşturmasının sonucu öğrencinin kendisinden başka kimlere bildirilir?

EVRAK KAYIT

124. Evrak kayıt bürosunda kaç çeşit defter tutulmaktadır? 
125. Gelen evrak kayıt defteri nedir? 
126. Giden evrak kayıt defteri nedir? 
127. Enstitülerden gelen tezlere nasıl işlem yapılır? 
128. Öğretim elemanlarının ders görevlendirmeleri nasıl yapılır? 
129. İşlem dosyası nedir? İşlemi biten evrak ne yapılır?

1. Kredili sistem nedir?

Öğrenim yükünün kredi ile tanımlandığı, yıl değil de ders geçmeyi esas alan, ders sayısının ve ders yükünün azaltıldığı, seçmeli ders, uygulama ve araştırma olanaklarının arttığı, değerlendirmenin harf notu ile göreceli olarak yapıldığı bir eğitim-öğretim sistemidir.

Yukarı

2. Kredili sistemin önemli özellikleri nelerdir?

Kredili sistem;
I. Başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı zorlaştıran bir sistemdir.
II. Öğrenci merkezlidir, öğrenciye kendi geleceğini şekillendirme olanağı verir.
III.Programlardaki derslerin işlenişi genellikle uygulama ve araştırmaya yöneliktir.
IV. Değerlendirme harf sistemi ile mutlak değil, görecelidir.
V. Sistemde bütünleme ve benzeri telafi sınavları yoktur. Daha çok ara sınavı vardır.
VI. Ders sayısının azaltılmış olması, öğrenciye bilinçli olarak ve kendi başına derslere hazırlanma fırsatı vermek içindir. Öğrenci, bu fırsatın bilinciyle derslerine araştırma yaparak hazırlanacaktır.

Yukarı

3. Bağıl değerlendirme nedir?

Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencinin ara ve yarıyıl veya staj sonu notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirlenmesidir. Başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf aritmetik ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.

Yukarı

4. Bağıl değerlendirme nasıl uygulanır?

Öğrencinin not giriş sistemi (NOTSİS) içerisinde öğretim elemanlarınca final sınavını girdikten sonra aktif hale gelen bağıl değerlendirme programı çalıştırılarak yapılabileceği gibi, internetten buna ilişkin yapılmış olan programı indirerek bütün sınav notlarını girmek suretiyle ayrıca bağıl değerlendirme de yapılabilir.

Yukarı

5. Her yıl programlara yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kim belirliyor?

Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenmekte ve buna göre yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarı

6. İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

İlk kayıt tarihi ÖSYM'ce bastırılıp öğrencilere gönderilen yerleştirme kılavuzunda belirtilmektedir. Ayrıca üniversitemizin internet sitesine girerek de öğrenilebilir.

Yukarı

7. Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde üniversitemiz rektörlük merkezinde yapılmaktadır. Üniversitemizi kazanan öğrencilerin adreslerine kayıt için gerekli olan tanıtıcı ve yardımcı bilgi, belge ve kılavuz gönderilmekte. Gönderilen kılavuzda belirtildiği şekilde internetten veya rektörlük merkezinde otomasyon sistemiyle çok kısa bir sürede kayıtları yapılmaktadır.

Yukarı

8. Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur?

İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Yukarı

9. İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

İlk kayıt İşlemlerini öğrenci kendisi veya noterden vekalet verebileceği birisi tarafında yaptırılabilir.

Yukarı

10. İlk kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge isteniyor mu?

Üniversitemizce, ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgelerinden başkaca belge istenmemektedir.

Yukarı

11. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı?

İlk kayıt yaptıran öğrenciler, ders kayıt yenileme zamanında ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvara giderek almaları gereken dersler için ders kaydı yaptırmaları gerekmektedir.

Yukarı

12. Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senato'nun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İlk kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci kaydını yenilemiş sayılmaz.

Yukarı

13. İnternet'ten ilk kayıt işlemleri nasıl yapılır? Kayıt yaptırdıktan sonra nasıl bir işlem takip edilmelidir?

İlgili bankaya öğrenci harcını yatırdıktan sonra dekontun üzerindeki numarayla birlikte Web sitemizde öğrenci işleri ilk kayıt girişinde kişisel bilgilerini girip onayladıktan sonra, gerekli olan evrakları tamamlayarak kayıt merkezine kayıt tarihleri içerisinde günde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt işlemleri öncelikle yapılıp, öğrenci kimlikleri kendilerine teslim edilir.

Yukarı

14. Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılmalıdır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar üniversitemiz akademik takvimde belirtilen ders ekleme, bırakma, ve danışman onayı tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

Yukarı

15. Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senato'nun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İki yarıyıl üst üste kayıt yeniletmeyen öğrencinin kaydı silinmektedir. İkinci öğretimin ikinci taksidi yatırmayan öğrencilere bir ay ek süre verilmekte olup, bu süre zarfında öğrenci katkı payını yatırır fakat ders kaydı yaptıramaz. Bir aylık süre içerisinde katkı payını yatırmayan öğrencinin kaydı ilgili yönetim kurulunca silinir.

Yukarı

16. Kaydını yeniletmeyen öğrencinin kaydı ne zaman silinir?

Öğrencinin İki yarıyıl üst üste kayıt yeniletmemesi halinde (ikinci öğretimin ikinci taksidini bir aylık gecikme faiziyle birlikte süresinde yatırılmaması halinde), kaydı silinir.

Yukarı

17. Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınavı, final ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?

Üniversitemiz Senato'su tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri ve bütünlemesi olan birimler için bütünleme tarihleri belirtilir. Buna bağlı kalınarak arasınav tarihleri ilgili birim yönetimince hazırlanarak öğrencilere duyurulur.

Yukarı

18. Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları ne zaman yapılıyor?

ÖSYM tarafından yerleştirilip Üniversitemize Ek yerleştirmeyle kayıt olan öğrencilerimize telafi dersleri yapılmaktadır. Ara sınavları ise ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı, tarafından mazeret sınavları ile birlikte yapılmaktadır.

Yukarı

19. Katkı payı ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. İlgili Üniversite Yönetim Kurulu bunun sadece normal öğretim katkı paylarını en fazla % 20 artırmaya yetkilidir. Katkı kredisinden yararlanan öğrenciler sadece %20 artırılan harcı öderler.

Yukarı

20. Katkı payında farklılıklar var mı?

Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı bölüm/programlarına göre ayrı ayrı katkı payı Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

Yukarı

21. Katkı payı zamanında ödenmezse ne olur?

Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve o yarıyıl öğrenim hakkını kaybeder. İkinci öğretim ikinci taksidini bir aylık gecikme süresinde faiziyle birlikte ödemezse kaydı silinir. Ödemediği döneme ait öğrenci harcı daha sonra kendisinden tahsil edilir.

Yukarı

22. Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği durumlarda, katkı payı geri ödenir mi?

Bakanlar Kurulu katkı payları uygulama esasının 27. maddesi gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanarak kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren veya okul değiştiren öğrencilerin katkı payı ücretleri geri ödenmez.

Yukarı

23. Kaydını donduran öğrenciler katkı payı yatırır mı?

Bakanlar Kurulu katkı payları uygulama esasının 19. maddesinin üçüncü paragrafı gereğince kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmez. Ödememişse ödemesi gerekmez. Öğrenci yıllık kayıt dondurma yapmış ise takip eden yarıyılda ikinci taksit katkı payını ödemez.

Yukarı

24. Katkı kredisi çıkan öğrenciler katkı payı yatırır mı?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafında verilmekte olan katkı kredisini almaya hak kazanan öğrencilerin alması kesinleştiği takdirde katkı payını ödemezler. (Üniversite tarafından arttırılan oranı öderler)

Yukarı

25. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir?

Her yıl bandrol yapıştırılması şartıyla öğrenim süresince geçerlidir.

Yukarı

26. Kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?

Üniversitemizin vermiş olduğu kimlik kartının kaybedilmesi halinde gazeteye ilan verilerek ilanla beraber bir fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopisi eklenerek fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı öğrenci işlerine dilekçe ile başvurulması halinde kimlik kartı yenilenmektedir.

Yukarı

27. Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca kayıt dondurmak için haklı ve geçerli bir nedenin bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı yönetim kurulu kararıyla ara vermek mümkündür.

Yukarı

28. Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir.

Yukarı

29. Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedeni oluştuğu anda başvuru yapabilir.

Yukarı

30. Askerlik nedeniyle kayıt dondurulabilir mi?

Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerin askerliklerinin bitimini takip eden ilk öğretim dönemine kadar kaydı dondurulmaktadır.

Yukarı

31. Dikey geçiş sınavına kimler girebilir?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak meslek yüksekokulu mezunu adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler.

Yukarı

32. Dikey geçişte Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı (intibak) dersleri nasıl belirlenir?

Dikey geçiş sınavı sonunda kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptıran öğrencilere üniversitelerince "Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı" uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir.

Yukarı

33. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının başarı notu kaçtır ?

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulunun kararı gereğince Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Programları Mezunlarını Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemize bağlı fakülte/yüksekokulların bölümlerine yerleştirilen ve yönetmeliğin 9.maddesi uyarınca lisans öğrenimi hazırlık programına devam eden öğrencilerin almış oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri için notun en az CC veya üzeri olması gerekmektedir.

Yukarı

34. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı kaç yarıyıldır?

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarı yıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir

Yukarı

35. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir mi?

Dikey geçiş sınavı ile gelen Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı öğrencileri yaz okulunda ders alabilirler.

Yukarı

36. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında başarısız olup aynı programa tekrar dikey geçiş yapılırsa ne olur?

İlgili fakülte/yüksekokul bölümleri tarafından dikey geçiş öğrencilerine alacakları dersler daha önceki okudukları alan derslerinden eksik olduğu dersler yüklenir. Dolayısıyla almış olduğu dersler ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde kendisine verilmez.

Yukarı

37. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında başarının şartı nedir?

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan öğrenci öğretim süresince aldığı derslerden her hangi birinden başarısız olması halinde ilgili fakülte / yüksekokuldan ilişiği kesilir.

Yukarı

38. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı sonunda başarılı olan öğrenciler ne yapmalıdır?

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin ilgili bölümün üçüncü sınıfına kayıtları yapılır. Bu öğrenciler üçüncü sınıftan asil öğrenci olarak ders almalıdırlar.

Yukarı

39. Kimler ne zaman yatay geçiş yapabilir?

Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır. Yatay geçiş için başvuru yapmak isteyen öğrencinin % 60 genel not ortalaması, başarısız dersinin ve disiplin cezasının bulunmaması gereklidir.

Yukarı

40. Geçiş için istenen belgeler nelerdir?

I. Not Belgesi, ( transtript) başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, bu derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.
II. Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir.
III. Yurt dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri dökümanın eklenmesi yararlıdır.
IV. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.
V. ÖSYM sınav sonuç belgesinin tasdikli fotokopisi.
VI. Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçe'ye çevirtmeleri gerekmektedir.

Yukarı

41. Genel kontenjan (Yurtiçi ve Yurtdışından adaylar) için başvuru koşulları nelerdir?

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yatay geçiş yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek kontenjanlar anılan yönetmeliğin 3. maddesine göre tespit edilen kontenjanların 1/3'ünü aşamaz. İlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından sonunda geçiş yapılamaz. Ancak, öğrencinin ana veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak, Türkiye'de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı, başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır.

Yukarı

42. Aynı fakülte yada yüksekokul bölümleri / programları arasında geçiş için başvuru koşulları aynı mıdır?

Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişlerin, koşulları diğer üniversitelerden yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerle aynıdır.

Yukarı

43. Akademik danışman kimdir?

Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanıdır.

Yukarı

44. Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

Öğrenci işleri bürosuna daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu transkript (not dokümanı) ders içerikleri ve muaf olmak istediğini belirtil dilekçe ile başvuruda bulunabilir.

Yukarı

45. Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır? Tüm derslerden muaf tutulabilirler mi ?

Muafiyet başvurusu eğitim-öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde yapılır. İlgili öğretim birimi yönetim kurulları muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin hangi derslerden muaf tutulacaklarına ders içeriklerini ve kredi değerlerini inceleyerek karar verirler. Muaf olunan dersler ilgili birim kararıyla öğrencilere ilan edilerek duyurulur.

Yukarı

46. Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı? Hangi belgelerle nereye müracaat edilecektir?

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Bir dilekçe ekinde transkript ve ders içerikleriyle birlikte ilgili birime muafiyet için başvuru yapılır.

Yukarı

47. Üniversite de dersleri ve ders programlarını kim belirliyor?

Üniversitede dersler ilgili birimlerin teklifi ve Senato'nun onayıyla belirlenmektedir. Ders programları ilgili bölüm/programın teklifi ve ilgili birimin kararıyla belirlenip öğrencilere ilan edilmektedir.

Yukarı

48. Derslerin kredi saat değerleri neye göre belirlenmektedir?

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesinde de belirtildiği gibi; teorik derslerin kredisi o ders için belirlenen haftalık ders saati ile eşittir. Atölye, laboratuar, pratik çalışma ve klinik gibi uygulamaların kredisi, haftalık ders saatinin yarısı kadardır. Uygulamalı derslerin kredisi ise, bu derslerin teorik kısmı için belirlenen haftalık ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur. Ancak gerekli görülen durumlarda, ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senato'nun onayı ile uygulamalı dersler için uygun görülen başka bir kredi değeri belirlenebilir.

Yukarı

49. Derslere yazılma, yeni ders kaydı nasıl yapılıyor?

Üniversitemiz Senato'su tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri arasında, her öğrenci kayıtlı olduğu bölüm/ programın derslerini internet ortamında öncelikle alttan başarısız olduğu dersleri almak suretiyle ders kaydını yaptırabileceği gibi ders alma formu ile de danışman öğretim elemanıyla görüşerek ders alma işlemini yaptırabilir.

Yukarı

50. Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince ilgili yarıyıllarda bir öğrenci genel başarı durumu ve danışmanının/koordinatörünün onayı ile en çok 30 kredilik, Veteriner Fakültesi ile MEB/YOK programı kapsamındaki meslek yüksekokulları programları öğrencileri ise 35 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

Yukarı

51. Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Bir derse kaydolup sınava girme şartlarını yerine getiren, ancak başarılı olamayan öğrenciler, teorik ve uygulamalı dersleri tekrar ederken o dersin uygulaması hariç devam şartı aranmaz. Ülkemizi veya üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulunca o süre içindeki derslerden ve sınavlardan izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Yukarı

52. Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olunan ders öncelikle mi alınmalıdır?

Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız derslerin alınması gerekmektedir. Aksi halde bilgisayar otomasyon programı bunu otomatik olarak yapmaktadır.

Yukarı

53. Öğrenci başarısı nasıl belirlenir?

Öğrencinin başarısı yarıyıl içi notları ile yarıyıl, staj sonu ve bütünleme sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Yarıyıl içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, klinik, laboratuvar pratik ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Yukarı

54. Yarıyıl sonu sınavına hangi öğrenciler giremez?

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesinde de belirtildiği üzere, bir dersin yarıyıl veya staj sonu sınavlarına girebilmek için, öğrencinin teorik derslerin %70 uygulamaların %80'den az olmamak üzere devam etmiş olmaları ve uygulamalardan da başarılı olmaları gerekmektedir.

Yukarı

55. Ara sınav tarihlerini kim belirler?

Ara sınav tarihleri ilgili birimin yönetimince belirlenmekte ve ilan panolarında ilan edilmektedir.

Yukarı

56. Sınavlar nasıl değerlendirilip başarı notuna dönüştürülüyor?

Eğitim-öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde öğretim elemanlarının her ders için ayrı ayrı belirlediği vize veya final katkı oranları dikkate alınarak öğrenci otomasyon programınca belirlenmektedir. Buna göre de istenirse öğretim elemanı kendisi tarafından, istenirse program tarafından bağıl değerlendirme yapılarak öğrencilerin ilgili dersten başarıları belirlenmiş olmaktadır.

Yukarı

57. Hangi sınavlar için maddi itiraz dilekçesi verilebilir?

Bütün sınavlar için (harf notu hariç) maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

Yukarı

58. Harf notuna maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir mi?

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 14. maddesinin son paragrafında da belirtildiği üzere, bağıl başarı notlarına (harf notuna) itiraz edilemez.

Yukarı

59. Öğrencinin genel anlamda akademik başarısı nasıl belirleniyor?

Öğrencinin genel olarak akademik başarısı, o yarıyıla kadar almış olduğu bütün derslerin notlarının kredileri ile çarpılarak bunun toplamının, derslerin kredi toplamlarına bölünmesiyle bulunur.

Yukarı

60. Sınav sonuçları ne zaman ilan ediliyor?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilan edilmesi gerekmektedir.

Yukarı

61. Notların ilanından sonra kaç gün içinde maddi hata dilekçesi verilebilir?

Sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, ilgili birime maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

Yukarı

62. Mazeret sınavına maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir mi?

Mazeret sınavına da diğer sınavlarda olduğu gibi maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

Yukarı

63. Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde verilmelidir?

Alınan raporlar sınav tarihinden sonraki 10 gün içerisinde bir dilekçe ile birlikte ilgili birime verilmesi gerekmektedir.

Yukarı

64. Hangi sınavlar için nasıl mazeret sınavı açılır?

Ara sınavlar için ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir günde mazeret sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz, sınav hakkı saklı tutulur. Bunu da bu dersin ilk açıldığı yarıyılda direk yarıyıl sonu sınavına girerek kullanır. Bütünleme sınavı olan birimlerde ise mazeret sınavı aynı yarıyıl sonu sınavındaki uygulama gibidir.

Yukarı

65. Hastalanan bir öğrenci nereye başvurabilir?

Hastalanan bir öğrenci elindeki sağlık karnesine göre ya Mediko Sosyal Merkezine ya da velisinin bağlı bulunduğu kurumun sağlık birimine başvurabilir.

Yukarı

66. Hangi mazeretler mazeret sınavı için geçerlidir?

Üniversitemiz Senato'sunun Haklı ve Geçerli Nedenler Konusundaki Kararlarında belirtilen bütün maddeler mazeret sınavı için geçerlidir. Bu ve benzeri kararları Öğrenci işleri sayfasındaki yönetmelikler bölümünde bulabilirsiniz.

Yukarı

67. Sağlık raporunu ne zaman ve nereden almak gerekir?

Öğrenciler sağlık raporunu Üniversitemiz Senato'sunun Haklı ve Geçerli Nedenler Konusundaki Kararını (a) maddesi uyarınca; yataklı bir sağlık kurumundan ya da resmi hasta kabul yetkisi olan yataklı özel sağlık kurumu ve kuruluşlarından alması gerekir. Mazeret sınavına esas olmak üzere, sınava katılamayan öğrenci sınavından sonraki on gün içerisinde durumunu belgelemesi gerekmektedir.Öğretim süresi içerisinde (hafta sonu, dini resmi bayram tatilleri hariç) öğrenim gördüğü il ve ilçe dışındaki resmi sağlık kurumlarından rapor alan öğrencilerin bu rapor ve reçetelerin işleme konulabilmesi için, daha önceden Mediko Sosyal Merkezi veya öğrenim gördüğü il veya ilçedeki resmi sağlık kurumu tarafından sevk edilmiş olmaları gerekir.

Yukarı

68. Sınav hakkı saklı tutulması ne demektir? Bu sınav hakkı ne zaman kullanılır?

Sınav hakkı saklı tutulması demek, bir öğrencinin yarıyıl sonu sınavına mazereti nedeniyle girememesi, bunu da belgeleyip ilgili yönetim kurulunca karar alınması halinde sınav hakkı saklı tutulur. Bu sınav hakkını, anılan dersin ilk açıldığı yarıyılda önceki vize sınavı geçerli kabul edilerek, direk yarıyıl sonu sınavında kullanması demektir.

Yukarı

69. Tek ders sınavları ne zaman yapılır?

Tek ders sınavları yaz öğretiminde dahil her yarıyıl sonunda yapılabilir.

Yukarı

70. Tek ders sınavlarında sınav tarihini kim belirler?

Tek ders sınav tarihlerini öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili birimin yönetim kurula belirler ve ilan eder.

Yukarı

71. Tek ders sınavlarından kimler yararlanır?

Tek ders sınavından, mezuniyetine esas bütün derslerini başarmış sadece devamını yerine getirdiği bir dersten başarısız olan öğrenciler yararlanır.

Yukarı

72. Tek ders sınavları geçer notu kaçtır?

Tek ders sınavları geçer notu, yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen yüzde karşılığı başarı notudur.

Yukarı

73. Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?

Tek ders sınavında başarısız olanlar takip eden yarıyıllarda tekrar tek ders sınavına giremezler. Bu sınava bir öğrencinin bir defa girme hakkı vardır.

Yukarı

74. Kendisi için tek ders sınavı açılan öğrenci bu sınava giremezse ne olur?

Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır. Bir daha kendisi için tek ders sınavı açılmaz.

Yukarı

75. Tek ders sınav sonuçlarına itiraz etmek mümkün müdür?

Diğer sınavlarda olduğu gibi tek ders sınavına da itiraz edilebilir.

Yukarı

76. Öğrenim süresince başarı gösteren öğrenciler nelerden yararlanabilir?

Öğrenim süresi içinde başarı gösteren öğrenciler, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. maddesinin ikinci ve dördüncü paragrafları uyarınca üstten ders alarak daha kısa sürede öğrenimlerini bitirme imkanları bulunmaktadır.

Yukarı

77. Üstün başarı göstererek mezun olan öğrencilere hangi belgeler veriliyor?

Üstün başarı gösterecek mezun olan öğrenciler yine aynı yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca mezuniyetlerinde diplomaları ile birlikte kendilerine başarılarına göre üstün onur veya onur belgesi verilmektedir.

Yukarı

78. İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10'a girenler ne yaparlar?

İkinci öğretim bölüm/programlarında öğrenim gören öğrenciler her yıl sonunda başarı sıralamasında ilk %10'a girerlerse üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.

Yukarı

79. DC notu başarılı bir not mudur?

DC notunun katsayı karşılığı 1,5'tur. Genel not ortalamasına katılırken 1,5 üzerinden değerleme yapılır. DC notu yönetmeliğin 22. maddesinde de belirtildiği gibi FF, YZ veya DZ notu gibi başarısız bir not olup, öğrenci bu dersi ilk verildiği yarıyılda tekrar almak zorundadır.

Yukarı

80. Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır?

Yönetmeliğin 25. maddesi uyarınca azami öğrenim süresi içinde ve verilen ek sınavlar sonucunda öğrenimini tamamlayamayanlar akademik anlamda başarısız kabul edilip kaydı silinmektedir.

Yukarı

81. Başarısızlık nedeniyle ve öğrencinin kendi isteği üzerine yapılan kayıt silmenin dışında, hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

İki yarıyıl üst üste kayıt yenilenmezse ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payının ikinci taksidini bir aylık sürede gecikme faiziyle birlikte zamanında ödemezse, Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği raporla tespit edilmesi ve ilgili yönetim kurulunun da bu yönde karar vermesi halinde.Açık öğretim hariç, herhangi bir yükseköğretim kurumunda asli öğrenci olarak kaydının olması durumunda, Öğrenci disiplin yönetmeliği uyarınca çıkarma cezası alındığı durumlarda, öğrencinin kaydı silinir.

Yukarı

82. 1.75 genel not ortalamasını hangi yarıyıllarda tutturamazsa öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz?

Yönetmeliğin 21. maddesinde de belirtildiği üzere, önlisans öğrencileri ikinci yarıyıl, lisans öğrencileri dördüncü yarıyı sonunda 1.75 genel not ortalamasını tutturamazlarsa bir üst sınıftan ders alamazlar. Takip eden hangi yarıyılda 1.75 genel not ortalamasını tuttururlarsa o zaman bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

Yukarı

83. Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Kayıtlı olduğu önlisans, lisans bölüm/programındaki tüm dersleri, almak zorunda olduğu krediyi başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Yukarı

84. Azami toplam krediyi dolduran öğrenci mezun olabilir mi?

Azami toplam krediyi doldurup, bölüm/programda okutulan bütün derslerden başarılı olması halinde mezun olabilir.

Yukarı

85. Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci belli bir süreden sonra öğrenimine devam etmek istemezse ne olur? Hangi durumda önlisans diploması almaya hak kazanır?

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtildiği gibi, Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, ilgili yönetmelik maddeleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olanlara önlisans diploması verilir.

Yukarı

86. Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?

Kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile elde edilen ortalamaya "genel not ortalaması" denir. Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise, en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamaları zorunludur. Genel not ortalaması aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Yukarı

87. Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Bir öğrencinin mezuniyet tarihi, mezuniyetine esas eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bittiği tarihi takip eden iş günüdür.

Yukarı

88. Diplomasını alırken hangi belgeler verilir?

Öğrenci, mezun olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunun öğrenci işlerinden alacağı ilişik kesme belgesini diploma bürosuna vermek zorundadır.

Yukarı

89. Diplomayı kim teslim almalıdır?

Öğrenci diplomasını ilişik kesme belgesini vermek koşuluyla, 3 şekilde teslim alabilir.
I. Kendisi alabilir
II. Noter tasdikli vekaletname ile, vekalet verdiği şahıs alabilir.
III. http://www.aku.edu.tr/ogrenci/sayfalar/diploma.doc adresinden temin edebileceği diploma talep formunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Servisine göndermesi halinde, diploması öğrencinin adresine postayla gönderilmektedir.

Yukarı

90. Diplomada hangi bilgiler bulunur?

Diplomada, öğrencinin mezun olduğu bölüm/program adı, diploma seri numarası, mezuniyet tarihi, mezuniyet dönemi, diploma veriliş (hazırlanış) tarihi, Diploma (mezun olduğu bölüm/program sıra) numarası, ünvanı ve kimlik bilgileri bulunur.

Yukarı

91. Üniversitemize bağlı birimlerce diploma basımı için öğrencinin hangi belgeleri gönderilecektir?

Üniversitemize bağlı okullarca diploma basımı için öğrencinin aşağıdaki belgelerini diploma servisine gönderecekler.
I. Diploma hazırlama föyü
II. 1 adet fotoğraf
III. Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi
IV. Transkript.

Yukarı

92. Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diplomayı kaybettiğine ilişkin kayıp ilanı, nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve bir dilekçe ile başvurması halinde kendisine bir defaya mahsus olmak üzere, diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Yukarı

93. Normal öğrenim süresi ne kadardır?

2547 sayılı Kanun'un 44. maddesinin birinci paragrafı uyarınca; iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, beş yıllık programlar için sekiz ve altı yıllık programlar için dokuz yıllık azami öğrenim hakkı vardır.

Yukarı

94. Öğrenim süresi içinde öğrenci mezun olamazsa ne olur? Sınav hakkı verilir mi?

Öğrenim süresi içinde öğrenci mezun olamazsa yine 2547 sayılı Kanun'un 44. maddesinin ikinci paragrafı uyarınca; daha önce bir kez yarıyıl sonu sınavına girme hakkı almış olmaları şartı ile DC, FF, YZ notu aldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu haklar, derslerin açılacağı ilk yarıyılın sonundaki sınavlarda kullanılır. Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beşe indiren öğrenciye üç yarıyıl; ek sınav hakkı kullanmadan beş derse kadar indirilene dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise, başarısız oldukları derslerin açılacak sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. İzledikleri programda mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçerli not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen 2.00 genel not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanır.

Yukarı

95. Yandal çift anadal lisans programı nedir?

Bir lisans eğitim-öğretim programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri takdirde üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programının koşullarını yerine getirerek ikinci bir lisans diploması ya da yandal sertifikası almasını ifade eder.

Yukarı

96. Bu programlara herkes başvurabilir mi? Başarı koşulu nedir?

Bu programa, başvuru koşullarına uygun başarılı öğrenciler müracaat edebilir. Başarıdan kasıt, çift anadal programına başvurabilmek için öğrencinin başvuru sırasında ana lisans programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve ana lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20'de bulunması, yandal programına başvurabilmek için ise, öğrencinin ana lisans programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

Yukarı

97. Bu programlara hangi yarıyıllarda başvuru yapılabilir?

Bu programlara, kayıtlı bulundukları esas eğitim-öğretim lisans programının en erken 3'üncü en geç 5'inci yarıyılında ilgili birime önceden belirlenen tarihlerde başvuru formu ve not durum (transkript) belgeleri ile birlikte başvurulur.

Yukarı

98. Programlarda dersler kaç kredidir?

Çift anadal programlarına kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları ana lisans programının toplam kredilerine ek olarak 36 kredi, yandal programlarına kabul edilen öğrencilerin toplam kredilerine ek olarak 18 kredi ders almaları zorunludur.

Yukarı

99. Yandal / çift anadal lisans programındaki başarısızlık, kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarıyı etkiler mi?

Lisans öğrencilerinin çift anadal ve yandal programlarına devam edebilmeleri ve tamamlayabilmeleri için bu programlardan en az 2.00 genel not ortalaması almaları gerekir. İki yarıyıl üst üste genel not ortalaması 2.00'ın altında kalan öğrencilerin programla ilişkisi kesilir. Çift anadal veya yandal programından kaydının silinmesi öğrencinin ana lisans programındaki başarısı veya başarısızlığını etkilemez.

Yukarı

100. Kayıtlı olunan ana lisans programındaki başarı düzeyi, yandal / çift anadal lisans programını etkiler mi?

Çift anadal veya yandal programına devam eden öğrencilerin ana lisans programındaki genel not ortalaması 2.00'ın altına düştüğü zaman, çift anadal veya yandal programından ilişkisi kesilir.

Yukarı

101. Yandal / çift anadal lisans programlarında başarılı olmanın koşulları nelerdir?

Çift anadal programından en az 36 kredilik programı en aşağı 2.00 genel not ortalaması ile bitirmesi ve yandal programındaki en az 18 kredilik programı yine en aşağı 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmektedir.

Yukarı

102. Yandal veya çift anadal programından mezun olan öğrenciler hangi belgeleri alırlar?

Yandal programından mezun olanlar "Yandal Sertifikası", çift anadal programından mezun olanlar ise "Çift Anadal Lisans Diploması" alırlar.

Yukarı

103. Kayıtlı olunan ana lisans programından mezun olunduğu halde yandal / çift anadal lisans programı bitirilmediyse ne olur?

Kayıtlı olunan ana lisans programından mezun olduğu halde yandal veya çift anadal programlarından mezun olamayanlara en fazla iki yarıyıl süre verilebilir.

Yukarı

104. Yandal / çift anadal lisans programı ana lisans programından önce bitirilirse, diploma alınabilir mi?

Yandal veya çift anadal programı ana lisans programından önce bitirilirse, ana lisans programını bitirmeden yandal veya çift anadal programı bitirilmiş sayılmaz. Bu durumdaki öğrencilere yandal veya çift anadalla ilgili ana lisans programını bitirmeden hiçbir belge verilmez.

Yukarı

105. Yandal / çift anadal lisans programı için katkı payı ödemek gerekir mi?

Yandal veya çift anadal için ayrıca katkı payı ödemeye gerek yoktur.

Yukarı

106. Yaz okulu nedir?

Yaz okulu; Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3. maddesinde düzenlenen güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.

Yukarı

107. Yaz okulları her zaman açılır mı?

Yaz okulu her yıl Senato'nun teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın izni ve Bütçe Kanunları uyarınca açılmaktadır. Bu kapsamda her yıl yaz okulu açılabilir.

Yukarı

108. Yaz öğretiminin süresi ne kadardır?

Yaz öğretimin süresi en az 7 haftadır. Her ders için haftada çift ders yapılır.

Yukarı

109. Yaz öğretimine nasıl başvurulur?

Yaz öğretimine, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaz öğretimi dersleri başlamadan önce ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yapılır.

Yukarı

110. Yaz öğretiminde ne kadar derse kayıt yaptırılabilir?

Yaz öğretiminde öğrenciler, ortak ve zorunlu dersler hariç, en fazla 5 derse veya atölye, laboratuar, pratik çalışma ve klinik gibi uygulamalardan ve uygulamalı derslerden toplam 5 dersten fazla olmamak kaydıyla, haftalık 22 saati geçmeyecek şekilde derse kayıt yaptırabilir.

Yukarı

111. Yaz öğretiminde derse devam mecburiyeti var mı?

Bir öğrenci yaz öğretiminde daha önce alıp başarısız olduğu derslerin devamını sağlamış olsa bile, derslere devamı zorunludur.

Yukarı

112. Yaz öğretiminde almak istenilen ders, yaz öğretiminde açılmıyorsa başka üniversitelerden alınabilir mi?

Öğrenciler, yaz öğretiminde almak istedikleri ders başka üniversitelerde açılmışsa, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla ders alabilirler. Başka üniversitelerde ders alacaklar alacakları dersin içeriğini dersi alacağı üniversiteden getirip kendi birimine müracaat ederler. Birimin yönetim kurulunca uygun görülürse kararla birlikte ders almak istedikleri üniversitenin ilgili birimine müracaat ederler.

Yukarı

113. Yaz öğretiminde başka üniversite öğrencileri de üniversitemizden ders alabilirler mi? Ders alma koşulları nelerdir?

Bir önceki maddede belirtildiği şekilde başka üniversite öğrencileri de bizim üniversitemizden aynı şekilde ders alabilirler.

Yukarı

114.Yaz öğretiminde bir ders kaç kişiyle açılmaktadır?

Bütçe Kanunu'na göre Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nca her yıl belirlenecek yaz okulu öğrenim ücretleri doğrultusunda kaç öğrencinin müracaat sonucu bir dersin açılabileceği belirlenmektedir. Eğer öğrenci sayısı tutmazsa açılmamaktadır. Müracaat eden öğrencilerin sayısı o dersten yaz öğretimi açtırmaya yetmemesi halinde bütün yaz okulu ücretini yatırarak ders açtırmaları da mümkün değildir.

Yukarı

115. Yaz öğretiminde üstten ders alınabilir mi? Şartları nelerdir?

Yaz öğretiminde, öğrenci alt yarıyıllarındaki bütün derslerini başarmış olması halinde bir üst sınıftan ders alabilir.

Yukarı

116. Dikey geçişle gelen intibak programı öğrencileri yaz öğretiminde ders alabilirler mi?

Dikey geçişle gelen intibak programı öğrencileri yaz öğretiminde alacağı dersin açılması halinde bu dersi alabilir.

Yukarı

117. Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülmektedir?

Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

Yukarı

118. Disiplin soruşturması ne gibi hallerde yapılır?

Disiplin soruşturması, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki Disiplin Cezaları ve Suçları başlığıyla belirtilen suçları işlemeleri halinde yapılmaktadır.

Yukarı

119. Verilen disiplin suçuna itiraz hakkı var mıdır?

Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan bir aya kadar veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan cezalara karşı yargı yoluna başvurulabilir.Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

Yukarı

120. Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?

Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

Yukarı

121. Disiplin soruşturmasının açılmasından öğrencinin ne zaman haberi olur?

Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip ilk mesai gününde başlanır. Soruşturmacı tayin edilir ve soruşturma onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzatabilir.

Yukarı

122. Disiplin soruşturmasını kim yapar?

Disiplin soruşturması, her birimin soruşturma yaptırmaya yetkili amirleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yapılabilir.

Yukarı

123. Disiplin soruşturmasının sonucu öğrencinin kendisinden başka kimlere bildirilir?

Disiplin soruşturmasının sonucu öğrenciden başka, anne ve babası, yoklukları halinde en yakın aile mensubuna, burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere, yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrenciye çıkarma cezası verilmesi halinde bunlara ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına, ilgili askerlik şubelerine ve Yükseköğretim Kuruluna (ÖSYM Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir.

Yukarı

124. Evrak kayıt bürosunda kaç çeşit defter tutulmaktadır?

Evrak kayıt bürosunda 4 çeşit defter tutulmaktadır. Bu defterler bilgisayar ortamında tutulup, dökümü alınarak yıl sonunda ciltlenmektedir.
I. Evrak kayıt bürosuna gelen evrakların kayıt edilip takip edildiği;Gelen Evrak Kayıt Defteri.
II. Gelen evraka cevabi yazı yazıldığında giden evrakın kayıt edildiği;Giden Evrak Kayıt Defteri.
III. Birim içi yazışmalarda giden evrakın kayıt edildiği;İç Zimmet Defteri.
IV. Sağlık problemi olan personelin doktora sevki için gereken sevk evrakının kayıt edildiği ve izinlerin işlendiği;İzin ve Sevk Defteri'dir.

Yukarı

125. Gelen evrak kayıt defteri nedir?

Evrak kayıt bürosuna gelen evraklar öncelikle "Gelen Evrak Kayıt Defterine" geldiği yer, geldiği tarih, sayısı, konusu yazılarak kayıt edilir ve gelen evrak numarası ile konu numarası verilir. Daha sonra gerekli işlemler yapılır. En sonunda evrakın işlemine göre varidesi düşülür.

Yukarı

126. Giden evrak kayıt defteri nedir?

Evrak kayıt bürosundan ilgili yerlere giden evrakların öncelikle "Giden Evrak Kayıt Defterine" gittiği yer, çıkış tarihi, sayısı, konusu yazılarak kayıt edilir ve giden evrak numarası, konu numarası ile genel evrak bürosundan alınan numara verilir. Daha sonra giden evrakın bir sureti ilgili dosyamıza takılır ve yazının aslı ilgili yerler gönderilir.

Yukarı

127. Enstitülerden gelen tezlere nasıl işlem yapılır?

Enstitülerden gelen tezlerin tez giriş formlarının birer fotokopileri ilgili dosyamızda kalmak üzere alındıktan sonra kitaplar, CD ve tez giriş formları zarfa konularak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilir.

31 March 2016, Thursday 13119 kez görüntülendi