Fakültemizin Vizyon Misyon ve Amaçları Fakülte Kurulunda tartışılmıştır. Kurul üyelerinin katkıları aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır.

Misyon: Evrensel nitelilkte bilgi ve teknoloji üreterek, araştırma, bilimin temel ilkelerini esas  alan ileri tekonoloji ile desteklenmiş eğitim ve öğretim olanaklarıyla çağdaş, akılcı, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon: Eğitim ve araştırma kalitesini Dünya standartlarına yükselterek,yerel, ulusal ve evrensel sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, paydaşlarıyla bütünleşmiş bir fakülte olmaktır.

Değerlerimiz: 

Katılımcılık ve paylaşımcılık

Şeffaflık 

Bütünleştirici

Milli ve Evrensel Değerlere Saygı

Gelişmeye ve Yeniliğe Açık

Tarafsızlık

 

 Amaçlar

1-Temel araştırmalarla bilime ve uygulamalarda araştırmalarda yerel ve milli sorunların belirlenmesi ve çözüme öncülük etmek.

2- Üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokulların servis derslerini vermek.

3- Ders Programlarının içerikleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek.                          

4- Avrupa Öğrenci Değişimi Programından yararlanan öğrenci sayısını artırmak. Uluslararası öğrenci değişimi programından yararlanarak, öğrenci değişminin hızlandırmak. 

5- Ulusal ve Uluslar arası proje desteklerinden yararlanma desteklerinden yararlanma düzeyini artırmak.

6- Öğrencilerin Uluslararası Literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgilerine sahip olmaların sağlamak.

7- Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısıyla uyumlu çalışmalara öncü olmak.

8- Eğitim araştırma ve öğretim kalitesini artırma bağlamında Fen bilimleri laboratuvarının yenilenmesi ve geliştirilmesi. 

9- Projelerin alt yapılarını eğitim kalitelerini ve araştırma faaliyetlerini artırmak. Bölümler arası etkileşmeyi artırmak için öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında sosyal ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-1 
A 1  Eğitim ve Öğretim kalitesinin uluslararası düzeyde geliştirilmesi
Hedef-1  Ders Programlarının ulusal yeterlilikler çerçevesi kapsamında yenilenmesi ve öğrenme çıktılarının oluşturulması.
Hedef-2  Fen bilimleri alanındaki bölümlerden başlayarak tüm bölümlerde hazırlık sınıfı uygulamak.
Hedef-3  Öğrenci değişimi ve öğretim elemanı değişiminden daha çok yararlanmak.
Stratejik Amaç-2
A 2  Bilimsel araştırmaların sayısının ve kalitesinin geliştirilmesi.
Hedef-1  Uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayın ve atıf sayısını artırmak.
Hedef-2  Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen proje sayısını artırmak.
Hedef-3 Yerel ve bölgesel düzeydeki sorunlar çözmek üzere ilgili paydaşlarla  ortaklaşa yapılan projelerini sayısını artırmak.

 

 

30 November 2015, Monday 3260 kez görüntülendi