FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 

      Öğrenci İşleri Birimi

 1. Öğrenci Belgesi, Transkript vb. Belge Talepleri
 2. Ders Kaydı Yenileme İşlemleri
 3. Akademik Danışmanlık Hizmetleri
 4. Öğrenci Disiplin İşlemleri
 5. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri
 6. Özel Öğrenci Olarak Diğer Üniversitelerden Ders Alma İşlemleri
 7. Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri (Başarı Puanına Göre – Merkezi Yerleştirme Puanına Göre)
 8. Çift Anadal Geçiş İşlemleri
 9. Öğrenci Kimlik Kartı Talebi
 10. Önceki Öğrenimin Tanınması ve İntibak İşlemleri
 11. Mazeret Sınavı İşlemleri
 12. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
 13. Tek Ders Sınavı İşlemleri
 14. Mezuniyet İşlemleri

      Personel İşleri Birimi

 1. Göreve Başlama İşlemleri
 2. Görevden Ayrılma İşlemleri
 3. Tebliğ Yazıları ve Duyurular
 4. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
 5. Hastalık İzin İşlemleri
 6. Personel Gelen Giden Evrak İşlemleri
 7. Akademik Personel Alımı
 8. Doğum Öncesi ve Sonrası İzin ve Doğum Yardımı İşlemleri
 9. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı
 10. Personel Disiplin İşlemleri
 11. Yıllık İzin İşlemleri
 12. Vekaletli İzin İşlemleri
 13. Yurt Dışı İzin İşlemleri
 14. Mazeret İzin İşlemleri
 15. Ücretsiz İzin İşlemleri
 16. Sürekli İşçi Puantaj İşlemleri

      Mali İşler Birimi – Tahakkuk

 1. Maaş İşlemleri
 2. Maaş Farkı İşlemleri
 3. Bütçe Hazırlama İşlemleri
 4. Ek Ders Ödeme İşlemleri
 5. Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi
 6. Giyecek Yardımı İşleri
 7. Kişi Borcu İşlemleri
 8. Personel Atama İşlemleri
 9. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

      Taşınır Kayıt Birimi

 1. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri
 2. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
 3. Tüketim Çıkış İşlemleri
 4. Malzeme Zimmet İşlemleri
 5. Zimmetten Düşme
 6. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri
 7. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri
 8. Satın Almada Taşınır Girişi

     Mali İşler Birimi – Satın Alma

 1. Satın Alma İşlemleri
 2. Mal Teslim Alma İşlemleri

 

      Kısaltma Açıklamaları

 

30 March 2021, Tuesday 2739 kez görüntülendi