MİSYONUMUZ:

Fakültemizin temel amaçları:

1) Öğrencilerimizin kendi alanlarında iyi bir eğitim almasının yanı sıra evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreterek, araştırma, bilimin temel ilkelerini esas  alan ileri teknoloji ile desteklenmiş eğitim ve öğretim olanaklarıyla çağdaş, akılcı, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Türkiye’mizin geleceğine şekil verecek,  fen ve sosyal alanlarda uluslararası başarılara imza atacak bilim insanı yetiştiren fakülteler arasında evrensel normları yakalamak.

2) Akademik personelimizin Fakültemizin ulusal ve uluslararası düzeyde temel bilimlere katkı sağlaması için gerekli alt yapı çalışmaları başta olmak üzere (laboratuvar ve diğer araç gereçler ) bilimsel toplantılara destek vermek, Üniversitemiz, paydaş kurumlar ve ulusal – uluslararası kurumların proje desteklerini almak için gerekli yardımı sağlamak ve Fakültemiz bünyesinde disiplinlerarası çalışma imkanları oluşturmak.

 

VİZYONUMUZ:

Eğitim ve araştırma kalitesini Dünya standartlarına yükselterek, yerel, ulusal ve evrensel sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, paydaşlarıyla bütünleşmiş bir fakülte olmaktır.

 

HEDEFLER:

  1. Fakültemizde Akreditasyon Süreçlerinin tamamlanması. (H.1.1.*)
  2. Çift Anadal ve Yandal Programlarının Açılması. (H.1.1.*)
  3. Akran Değerlendirme Süreçlerinin Tamamlanması. (H.1.1.*)
  4. Fakültemiz Bölüm Kontenjanları Doluluk Oranlarının Yükseltilmesi. (H.1.2.*)
  5. Uluslararası Öğrenci Sayısının Arttırılması (H.1.3.*)
  6. Proje ve Web of Science Yayın ile Atıf Sayılarının Arttırılması. (H.2.1.*)
  7. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Açılması. (H.2.4.*)
  8. Dış Paydaşlarla Birlikte Ortak Etkinliklerin Yapılması. (H.3.1.*)
  9. Hizmet Verilen İç Paydaşların Memnuniyetinin Yükseltilmesi. (H.3.3.*)
  10. Bölümlerimizin Norm Kadrolarının Tamamlanması. (H.4.2.*)

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

30 November 2015, Monday 3581 kez görüntülendi