Bölümün Kuruluşu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2006 yılında kurulmuş ve 52 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2008 yılında ikinci öğretimi de açılan bölümün şu anda 346 öğrencisi bulunmaktadır.

Bölümün Amaçları ve Avantajları

Günümüzde Türk dili, Doğu Avrupa’dan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet'e kadar uzanan yaklaşık on bir milyon kilometre karelik geniş bir alanda konuşma ve yazı dili olarak kullanılmaktadır. Gerek tarihî akışı içinde dilin kendi doğasından kaynaklanan değişmeler, gerekse coğrafya, farklı sosyokültürel çevrelerle ilişki vb. dış faktörlerle Türk dili, bütün dillerde olduğu gibi bir yandan değişmiş, bir yandan da kollara, diyalektlere ayrılmıştır. 20. yüzyıla gelene kadar Türk dilinin diyalektleri arasındaki farklılıklar çok fazla olmamasına rağmen 20.yüzyılda dış etkenlerin zorlamasıyla farklılıklar belirgin hâle gelmiştir. Bu yüzyılda lehçeleri dil hâline getirme çalışmalarının başarılı olduğu da söylenebilir. Bugün Türk dili bu geniş alanda yirmi sekizin üzerinde yazı ve konuşma diline sahiptir. Bunların büyük bir kısmı devlet dili, yazı dili, edebî ve edebiyat dili konumlarında olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyetleri’nde; Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkez, Dağıstan, Tuva, Saha (Yakut), Hakas, Altay özerk cumhuriyetlerinde ve değişik özerk bölgelerde konuşulmakta ve yazılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde özellikle Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin de Türkiye’nin ilgisine ihtiyacı vardır.

İşte bütün bunlardan hareketle, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında uzman yetiştirmek suretiyle geniş bir alana yayılmış olan Türk milletinin dilinin, edebiyatının ve kültürünün öğretilmesi ve bu alanlar arasında iletişim kurularak karşılıklı yardımlaşmanın sağlanması, eser üretilmesi ve bu sahalarda çalışacak gerekli bilim adamlarının yetiştirilmesi amaçlanmış ayrıca, dört yıl boyunca Rusça dersleri verilmek suretiyle, öğrencilerin iş alanlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında genişletilmesi hedeflenmiştir.

Bölümümüzün Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

04 January 2016, Monday 3595 kez görüntülendi